Hàng chục mét đường dẫn lên cầu vượt cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi bị nứt toác

Gần 40 mét đường dẫn lên cầu Bà Ngôn (xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) vượt cao tốc bị nứt toác. Ảnh: Thanh Chung
Gần 40 mét đường dẫn lên cầu Bà Ngôn (xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) vượt cao tốc bị nứt toác. Ảnh: Thanh Chung
Gần 40 mét đường dẫn lên cầu Bà Ngôn (xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) vượt cao tốc bị nứt toác. Ảnh: Thanh Chung
Lên top