Hàn Quốc mong sớm nối lại đường bay với Đà Nẵng

Hàn Quốc mong sớm nối lại đường bay với Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Phượng
Hàn Quốc mong sớm nối lại đường bay với Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Phượng
Hàn Quốc mong sớm nối lại đường bay với Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Phượng
Lên top