Hải Phòng yêu cầu xe khách không chở quá 20 người/chuyến từ 12h ngày 11.5

Hải Phòng yêu cầu hạn chế số người trên phương tiện vận tải hành khách tuyến cố định từ 12h ngày 11.5. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng yêu cầu hạn chế số người trên phương tiện vận tải hành khách tuyến cố định từ 12h ngày 11.5. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng yêu cầu hạn chế số người trên phương tiện vận tải hành khách tuyến cố định từ 12h ngày 11.5. Ảnh Mai Dung
Lên top