Hải Phòng triển khai thông báo trả GPLX qua tin nhắn

Hải Phòng bắt đầu triển khai triển khai thông báo trả GPLX qua tin nhắn điện thoại từ 1.4. Ảnh minh họa.
Hải Phòng bắt đầu triển khai triển khai thông báo trả GPLX qua tin nhắn điện thoại từ 1.4. Ảnh minh họa.
Hải Phòng bắt đầu triển khai triển khai thông báo trả GPLX qua tin nhắn điện thoại từ 1.4. Ảnh minh họa.
Lên top