Hải Phòng: Thanh tra giao thông “bám đu” trên xe quá tải trốn trạm cân

Thanh tra giao thông bám theo xe quá tải trốn trạm cân. Ảnh CTV
Thanh tra giao thông bám theo xe quá tải trốn trạm cân. Ảnh CTV
Thanh tra giao thông bám theo xe quá tải trốn trạm cân. Ảnh CTV
Lên top