Hải Phòng tạm dừng vận tải hành khách đi, đến tỉnh Bắc Giang, TP.Bắc Ninh

Hải Phòng dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định đi Bắc Ninh, Bắc Giang. Ảnh MD
Hải Phòng dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định đi Bắc Ninh, Bắc Giang. Ảnh MD
Hải Phòng dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định đi Bắc Ninh, Bắc Giang. Ảnh MD
Lên top