Hải Phòng tạm dừng hoạt động vận tải hành khách cố định đi, đến Vĩnh Phúc

Hoạt động vận chuyển hành khách theo tuyến cố định từ Hải Phòng đi Vĩnh Phúc và ngược lại từ 4.5.2021 tạm dừng cho đến khi có thông báo mới. Ảnh MD
Hoạt động vận chuyển hành khách theo tuyến cố định từ Hải Phòng đi Vĩnh Phúc và ngược lại từ 4.5.2021 tạm dừng cho đến khi có thông báo mới. Ảnh MD
Hoạt động vận chuyển hành khách theo tuyến cố định từ Hải Phòng đi Vĩnh Phúc và ngược lại từ 4.5.2021 tạm dừng cho đến khi có thông báo mới. Ảnh MD
Lên top