Hải Phòng dừng vận tải hành khách đi TP.Cần Thơ từ ngày 13.7

Hải Phòng dừng vận tải hành khách đi Cần Thơ từ ngày 13.7. Ảnh: Đặng Luân
Hải Phòng dừng vận tải hành khách đi Cần Thơ từ ngày 13.7. Ảnh: Đặng Luân
Hải Phòng dừng vận tải hành khách đi Cần Thơ từ ngày 13.7. Ảnh: Đặng Luân
Lên top