Hải Phòng dừng vận tải hành khách đi 3 tỉnh, thành phố từ 0h 21.7

Hải Phòng dừng vận tải hành khách đi 3 tỉnh, thành gồm Hà Nội, Hải Dương, Hà Giang từ ngày 21.7. Ảnh minh hoạ Mai Dung
Hải Phòng dừng vận tải hành khách đi 3 tỉnh, thành gồm Hà Nội, Hải Dương, Hà Giang từ ngày 21.7. Ảnh minh hoạ Mai Dung
Hải Phòng dừng vận tải hành khách đi 3 tỉnh, thành gồm Hà Nội, Hải Dương, Hà Giang từ ngày 21.7. Ảnh minh hoạ Mai Dung
Lên top