Hải Phòng dừng hoạt động vận tải hành khách đi, đến Quảng Ninh

Hải Phòng dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến Hải Phòng - Quảng Ninh và ngược lại. Ảnh ĐL
Hải Phòng dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến Hải Phòng - Quảng Ninh và ngược lại. Ảnh ĐL
Hải Phòng dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến Hải Phòng - Quảng Ninh và ngược lại. Ảnh ĐL
Lên top