Hải Phòng: Cầu Hoàng Văn Thụ sẽ thông xe ngày 15.10

Cầu Hoàng Văn Thụ.
Cầu Hoàng Văn Thụ.
Cầu Hoàng Văn Thụ.
Lên top