Hải Phòng: 10 lối đi qua đường sắt tự phát được giải tỏa

Lực lượng chức năng giải tỏa lối đi tự phát qua đường sắt.
Lực lượng chức năng giải tỏa lối đi tự phát qua đường sắt.
Lực lượng chức năng giải tỏa lối đi tự phát qua đường sắt.
Lên top