Hải Dương dừng vận tải hành khách liên tỉnh từ 0h ngày 21.7

Hải Dương dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ 0h ngày 21.7. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Hải Dương dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ 0h ngày 21.7. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Hải Dương dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ 0h ngày 21.7. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Lên top