Hải Dương cho phép bến phà, bến khách sang sông hoạt động trở lại

Bến phà ở tỉnh Hải Dương được phép hoạt động trở lại sau gần một tháng dừng do dịch COVID-19. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Dương
Bến phà ở tỉnh Hải Dương được phép hoạt động trở lại sau gần một tháng dừng do dịch COVID-19. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Dương
Bến phà ở tỉnh Hải Dương được phép hoạt động trở lại sau gần một tháng dừng do dịch COVID-19. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Dương
Lên top