Hai đoàn tàu từ Trung Quốc về Việt Nam đã "yên vị" trên đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Các đoàn tàu được lắp đặt trên đường sắt Cát Linh-Hà Đông.
Các đoàn tàu được lắp đặt trên đường sắt Cát Linh-Hà Đông.
Các đoàn tàu được lắp đặt trên đường sắt Cát Linh-Hà Đông.
Lên top