Hà Nội từng có tên phố tự phát nào ngoài đường Huyndai, Ngô Minh Dương?

Tên đường lạ ở Hà Nội.
Tên đường lạ ở Hà Nội.
Tên đường lạ ở Hà Nội.
Lên top