Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Hà Nội: Từ 2026, dự kiến thống nhất áp dụng màu sơn chung đối với xe taxi

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội dự định quy định 5 màu sơn chung cho xe taxi.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội dự định quy định 5 màu sơn chung cho xe taxi.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội dự định quy định 5 màu sơn chung cho xe taxi.
Lên top