Hà Nội tổng rà soát, xử lý việc tự ý gắn tên biển đường phố, số nhà

Tên tuyến đường tự phát.
Tên tuyến đường tự phát.
Tên tuyến đường tự phát.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top