Hà Nội tiếp tục xén dải phân cách mở rộng đường

Phố Liễu Giai - Hà Nội ngày nay (ảnh: ausreal.vn).
Phố Liễu Giai - Hà Nội ngày nay (ảnh: ausreal.vn).
Phố Liễu Giai - Hà Nội ngày nay (ảnh: ausreal.vn).
Lên top