Hà Nội thông xe đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long

Cắt băng thông xe đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long.
Cắt băng thông xe đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long.
Cắt băng thông xe đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long.
Lên top