Hà Nội: Thêm các điểm dừng xe buýt sẽ tăng khả năng tiếp cận dịch vụ

Hà Nội dự kiến bổ sung hơn 2.500 điểm dừng xe buýt. Ảnh: Hải Nguyễn
Hà Nội dự kiến bổ sung hơn 2.500 điểm dừng xe buýt. Ảnh: Hải Nguyễn
Hà Nội dự kiến bổ sung hơn 2.500 điểm dừng xe buýt. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top