Hà Nội: Thay thế vòng xuyến nút giao quảng trường Cách mạng Tháng Tám

Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Ảnh: Tạ Quang.
Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Ảnh: Tạ Quang.
Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Ảnh: Tạ Quang.
Lên top