Hà Nội: Những biển báo "bất lực" ở quận Hà Đông

Xe đậu tràn lan trên đường dù đã có biển cấm dừng đỗ.
Xe đậu tràn lan trên đường dù đã có biển cấm dừng đỗ.
Xe đậu tràn lan trên đường dù đã có biển cấm dừng đỗ.
Lên top