Hà Nội: Nhiều bến thừa xe, thiếu khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

Hà Nội: Các bến xe khách đìu hiu, vắng vẻ trong dịp lễ nghỉ 2.9. Ảnh: Huyền Chang
Hà Nội: Các bến xe khách đìu hiu, vắng vẻ trong dịp lễ nghỉ 2.9. Ảnh: Huyền Chang
Hà Nội: Các bến xe khách đìu hiu, vắng vẻ trong dịp lễ nghỉ 2.9. Ảnh: Huyền Chang
Lên top