Hà Nội: Năm 2019 phạt nguội 343 trường hợp đi vào làn bus nhanh BRT

Nhiều phương tiện vô tư đi vào làn bus nhanh BRT. Ảnh: Tô Thế
Nhiều phương tiện vô tư đi vào làn bus nhanh BRT. Ảnh: Tô Thế
Nhiều phương tiện vô tư đi vào làn bus nhanh BRT. Ảnh: Tô Thế
Lên top