Hà Nội muốn xây dựng 2 hầm chui tại tuyến đường sắt Đông Anh - Quán Triều

Vi phạm hành lang đường sắt tại bờ sông Cà Lồ đoạn qua huyện Sóc Sơn. Ảnh: ĐS
Vi phạm hành lang đường sắt tại bờ sông Cà Lồ đoạn qua huyện Sóc Sơn. Ảnh: ĐS
Vi phạm hành lang đường sắt tại bờ sông Cà Lồ đoạn qua huyện Sóc Sơn. Ảnh: ĐS
Lên top