Hà Nội lại tính mở lối riêng cho xe buýt: Lo ngại theo vết xe đổ của BRT

Nếu Hà Nội tiếp tục mở làn đường riêng cho xe buýt, liệu buýt có hoạt động được giữa vòng vây xe cá nhân? Ảnh: HẢI NGUYỄN
Nếu Hà Nội tiếp tục mở làn đường riêng cho xe buýt, liệu buýt có hoạt động được giữa vòng vây xe cá nhân? Ảnh: HẢI NGUYỄN
Nếu Hà Nội tiếp tục mở làn đường riêng cho xe buýt, liệu buýt có hoạt động được giữa vòng vây xe cá nhân? Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top