Hà Nội: Không cho lái xe chưa xét nghiệm COVID-19 điều khiển phương tiện

Hà Nội yêu cầu không sử dụng lái xe chưa xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Tô Thế
Hà Nội yêu cầu không sử dụng lái xe chưa xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Tô Thế
Hà Nội yêu cầu không sử dụng lái xe chưa xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Tô Thế
Lên top