Hà Nội giảm gần 80% chuyến lượt xe buýt từ ngày mai

Hà Nội dự kiến giảm 80% xe buýt chuyến lượt từ ngày 27.3 để ngừa dịch COVID-19. Ảnh Hoan Cường
Hà Nội dự kiến giảm 80% xe buýt chuyến lượt từ ngày 27.3 để ngừa dịch COVID-19. Ảnh Hoan Cường
Hà Nội dự kiến giảm 80% xe buýt chuyến lượt từ ngày 27.3 để ngừa dịch COVID-19. Ảnh Hoan Cường
Lên top