Hà Nội dự kiến miễn phí 15 ngày đầu đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông dự kiến bắt đầu khai thác thương mại từ tháng 4.2019. Ảnh: LĐO
Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông dự kiến bắt đầu khai thác thương mại từ tháng 4.2019. Ảnh: LĐO
Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông dự kiến bắt đầu khai thác thương mại từ tháng 4.2019. Ảnh: LĐO
Lên top