Hà Nội đề nghị xe kinh doanh vận tải khẩn trương đổi sang biển số màu vàng

Nhiều hãng taxi đã nhanh chóng đổi sang biển số vàng. Ảnh: X.Trung.
Nhiều hãng taxi đã nhanh chóng đổi sang biển số vàng. Ảnh: X.Trung.
Nhiều hãng taxi đã nhanh chóng đổi sang biển số vàng. Ảnh: X.Trung.
Lên top