Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt đô thị số 3

Dự án tuyến đường sắt đô thị số 3. Ảnh KH.V
Dự án tuyến đường sắt đô thị số 3. Ảnh KH.V