Hà Nội cấm xe du lịch từ 35 chỗ hoạt động trong nội đô giờ cao điểm

Cấm xe du lịch từ 35 chỗ hoạt động trong nội đô Hà Nội giờ cao điểm. Ảnh: Hải Nguyễn
Cấm xe du lịch từ 35 chỗ hoạt động trong nội đô Hà Nội giờ cao điểm. Ảnh: Hải Nguyễn
Cấm xe du lịch từ 35 chỗ hoạt động trong nội đô Hà Nội giờ cao điểm. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top