Hà Nội cấm các phương tiện đi vào đường Phùng Hưng trong 9 ngày

Phố bích họa Phùng Hưng. Ảnh. PV
Phố bích họa Phùng Hưng. Ảnh. PV
Phố bích họa Phùng Hưng. Ảnh. PV
Lên top