Hà Nội bán trụ sở ngành lấy tiền làm đường sắt đô thị: Đừng ném tiền qua cửa sổ

UBND TP.Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù để đầu tư xây dựng 3 tuyến đường sắt đô thị ưu tiên.Ảnh: HẢI NGUYỄN
UBND TP.Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù để đầu tư xây dựng 3 tuyến đường sắt đô thị ưu tiên.Ảnh: HẢI NGUYỄN
UBND TP.Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù để đầu tư xây dựng 3 tuyến đường sắt đô thị ưu tiên.Ảnh: HẢI NGUYỄN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM