Gỡ khó cho trợ giá xe buýt: Sở GTVT TPHCM nói gì?

Theo Sở GTVT TPHCM, chi phí trợ giá xe buýt năm 2019 đã được tính đúng, tính đủ và có quyết định điều chỉnh kinh phí. Trong vài ngày tới, các đơn vị sẽ nhận được trợ giá bổ sung. Ảnh: Hữu Huy
Theo Sở GTVT TPHCM, chi phí trợ giá xe buýt năm 2019 đã được tính đúng, tính đủ và có quyết định điều chỉnh kinh phí. Trong vài ngày tới, các đơn vị sẽ nhận được trợ giá bổ sung. Ảnh: Hữu Huy
Theo Sở GTVT TPHCM, chi phí trợ giá xe buýt năm 2019 đã được tính đúng, tính đủ và có quyết định điều chỉnh kinh phí. Trong vài ngày tới, các đơn vị sẽ nhận được trợ giá bổ sung. Ảnh: Hữu Huy
Lên top