Giấy phép lái xe B2 quá hạn bao lâu phải thi lại?

Các học viên học lý thuyết để thi giấy phép lái xe B2. Ảnh: PV
Các học viên học lý thuyết để thi giấy phép lái xe B2. Ảnh: PV
Các học viên học lý thuyết để thi giấy phép lái xe B2. Ảnh: PV
Lên top