Giao thông hỗn loạn, tê liệt vì thiếu đồng bộ: Tìm giải pháp từ công nghệ giao thông thông minh

Cần một giải pháp thông minh để giải quyết nạn tắc đường ở Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Cần một giải pháp thông minh để giải quyết nạn tắc đường ở Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Cần một giải pháp thông minh để giải quyết nạn tắc đường ở Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top