Giao thông 24h: Xe tải "rủ nhau" né trạm thu phí

Lên top