Giảm đến 40% phí cho phương tiện qua BOT Tasco, Quảng Bình

Giảm phí ở trạm thu phí Tasco.
Giảm phí ở trạm thu phí Tasco.