Giải pháp nào để khắc phục đường 250 tỉ đồng bị lún nứt?

Đường 250 tỉ đồng bị lún nứt.
Đường 250 tỉ đồng bị lún nứt.
Đường 250 tỉ đồng bị lún nứt.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top