Giải bài toán ùn tắc ở trung tâm, đáp án không phải là thu phí

Cần có giải pháp khoa học mang tính thực tiễn để giải quyết bài toán ùn tắc khu trung tâm TPHCM, thay vì chỉ chăm chăm thu phí. Ảnh HC
Cần có giải pháp khoa học mang tính thực tiễn để giải quyết bài toán ùn tắc khu trung tâm TPHCM, thay vì chỉ chăm chăm thu phí. Ảnh HC
Cần có giải pháp khoa học mang tính thực tiễn để giải quyết bài toán ùn tắc khu trung tâm TPHCM, thay vì chỉ chăm chăm thu phí. Ảnh HC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top