Ga Hà Nội sẽ ra sao nếu đồ án quy hoạch phân khu đô thị được thông qua?

Ga Hà Nội.
Ga Hà Nội.