Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Em trai thẫn thờ, tuyệt vọng khi chứng kiến anh bị xe container cán tử vong