Đường vắng nhưng tai nạn tăng: Sự chủ quan của người tham gia giao thông

Mùa dịch, đường vắng phương tiện nên nhiều người thường dễ chủ quan phóng nhanh, vượt ẩu. Ảnh: PV
Mùa dịch, đường vắng phương tiện nên nhiều người thường dễ chủ quan phóng nhanh, vượt ẩu. Ảnh: PV
Mùa dịch, đường vắng phương tiện nên nhiều người thường dễ chủ quan phóng nhanh, vượt ẩu. Ảnh: PV
Lên top