Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đường sắt Việt Nam tung 10.000 vé tàu hỏa giá 10.000 đồng tất cả các tuyến

Bán vé tàu hỏa 10.000 đồng.
Bán vé tàu hỏa 10.000 đồng.