Đường sắt Việt Nam tung 10.000 vé tàu hỏa giá 10.000 đồng tất cả các tuyến

Bán vé tàu hỏa 10.000 đồng.
Bán vé tàu hỏa 10.000 đồng.