Đường sắt tổ chức chạy thêm một đôi tàu khách Thống nhất

Đường sắt Việt Nam sẽ chạy lại một số đôi tàu. Ảnh ĐT
Đường sắt Việt Nam sẽ chạy lại một số đôi tàu. Ảnh ĐT
Đường sắt Việt Nam sẽ chạy lại một số đôi tàu. Ảnh ĐT
Lên top