Đường sắt Thống Nhất phong tỏa 30 điểm ngập do ảnh hưởng của siêu bão

Đường sắt phong toả 30 điểm ngập, nguy hiểm. Ảnh chinhphu.vn
Đường sắt phong toả 30 điểm ngập, nguy hiểm. Ảnh chinhphu.vn
Đường sắt phong toả 30 điểm ngập, nguy hiểm. Ảnh chinhphu.vn
Lên top