Đường sắt dừng vận chuyển hành khách đi và đến TPHCM

Ga Sài Gòn dừng đón, trả khách trong thời gian TPHCM thực hiện Chỉ thị 16.  Ảnh: Minh Quân
Ga Sài Gòn dừng đón, trả khách trong thời gian TPHCM thực hiện Chỉ thị 16. Ảnh: Minh Quân
Ga Sài Gòn dừng đón, trả khách trong thời gian TPHCM thực hiện Chỉ thị 16. Ảnh: Minh Quân
Lên top