Đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn vướng thủ tục giấy tờ

Khu vực đường dẫn lên nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang bị chiếm dụng làm nơi rửa xe. Ảnh Đ.T
Khu vực đường dẫn lên nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang bị chiếm dụng làm nơi rửa xe. Ảnh Đ.T
Khu vực đường dẫn lên nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang bị chiếm dụng làm nơi rửa xe. Ảnh Đ.T
Lên top